Partners

Onze partners

Probis Group werkt samen met volgende partners

Probis Group is structurele partner 2019-2021 van de vereniging van directeurs van steden en gemeenten in Vlaanderen.

Voor personeelsgerelateerde, juridische dagelijkse ondersteuning werken we samen met Jurplus (voorheen CC JOPB).

ROEM staat voor Return on Expectations. Probis Group is partner in het ESF-project.

Poolstok is een aankoopcentrale voor overheidsopdrachten op het gebied van personeel en organisatie. Poolstok selecteert dienstverleners op basis van wetenschappelijk onderbouwde criteria en bewaakt zowel het proces als de kwaliteit.

Pyxicare is onze IT-partner voor de BelRAI-software. BelRAI is de Belgische uitvoering van het Resident Assessment Instrument en is hét inschalingsinstrument van de toekomst.

Onze partner in kwalitatieve en duurzame vastgoedontwikkelingen.

Voor data-analyse en tevredenheidsmetingen werkt Probis Group samen met Public Minds.

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée