Over Probis Group

Probis Group heeft al ruim 30 jaar ervaring in zorg-, welzijns- en overheidsdiensten

Onze missie

Als organisatie in de zorg-, welzijns- en overheidssector gaat u voor maatschappelijke meerwaarde. Om die te creëren, is een efficiënt team van deskundige en gemotiveerde medewerkers van groot belang.

Uw missie is onze missie

Onze medewerkers zijn uit het juiste hout gesneden om u hierin te ondersteunen. Wij adviseren u bij de gezonde uitbouw van uw organisatie, en we begeleiden uw medewerkers in de ontwikkeling van hun competenties en talenten. 

Onze visie

Welzijn, Zorg en Overheid zitten in het DNA van onze organisatie, en in dat van onze medewerkers.
Zij hebben voeling met, kennis van én interesse in uw sector.

drie uitgangspunten

Meedenken

Onze omgeving verandert voortdurend. Als organisatie moet u zich aanpassen en inspelen op die veranderingen. Een duidelijke strategische visie en de uitbouw van een gezonde structuur zijn hierbij noodzakelijk. Probis Group adviseert en ondersteunt u hierbij.

Meedoen

U staat borg voor de ontwikkeling van maatschappelijke meerwaarde. Door u deskundig te begeleiden, zorgt Probis Group ervoor dat u die meerwaarde verhoogt en optimaliseert.

Meegroeien

Uw organisatie kan enkel functioneren als u – op alle niveaus – kunt rekenen op competente medewerkers. Probis Group reikt hen de juiste instrumenten aan voor de verdere ontwikkeling van hun competenties en de ontplooiing van hun talenten te ontplooien.

Onze kernwaarden

We kunnen maar respectvol zijn als we aanvaarden dat iedereen verschillend is, en tegelijkertijd inzien dat verschillend zijn een meerwaarde biedt. 

Waardering opbrengen voor elkaar en verdraagzaamheid tegenover de ander vormen de tweede en de derde grote pijler van respectvol zijn. Respectvolle mensen laten anderen in hun eigenwaarde en zien hen als gelijkwaardig.

Kritiek beschouwen we positief omdat we de zaken eerst evalueren en onze mening op een constructieve manier kenbaar maken.

Wel durven we dingen in twijfel trekken om ze beter te maken. Dan stellen we voor om de zaken anders aan te pakken.

Zich verbonden voelen met de organisatie, en proberen te voldoen aan de verwachtingen van de organisatie.

Handhaven van algemene of professionele sociale en ethische normen en waarden, ook bij druk van buitenaf om hiervan af te wijken.

Onze inspanningen bundelen voor een gemeenschappelijk doel, dat is teamwerk en samenwerking voor ons.
Daarbij geeft ieder het beste van zichzelf om tot goede resultaten te komen.

Dankzij goede samenwerking worden we  allemaal sterker, waardoor we samen meer doelstellingen realiseren.

Onze domeinen

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

adviseert publieke organisaties, steden en gemeenten.

Gespecialiseerde consultants  begeleiden en ondersteunen de instanties bij het oplossen van organisatievraagstukken,  strategische- en financiële uitdagingen. Daarnaast beschikt CC Consult ook over een team van Coachende leidinggevenden die op tijdelijke basis managementopdrachten uitvoeren bij overheidsorganisaties.

beeld-cc-select-cmyk

CC Select

is een wervings- en selectiekantoor voor
overheids- en zorginstellingen.

Duurzaam personeelsbeleid is hierbij een van de belangrijkste prioriteiten.

beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en –
diensten in Vlaanderen, zowel non-profit als publieke instellingen.

Probis Consult geeft gericht advies op het gebied van personeel en organisatie, financiële- of strategische vraagstukken.
Partnerplan, ons bekendste merk, is een managementinstrument dat zorginstellingen helpt om hun vooropgestelde doelen proactief te sturen. Daarnaast beschikt Probis Consult ook over een team van coachende leidinggevenden die op tijdelijke basis managementopdrachten uitvoeren in de zorg.

beeld-vorm-cmyk

VZW Vorm

organiseert opleidingen, coaching en loopbaanbegeleiding voor medewerkers, op alle  niveaus, in de welzijns- en  zorgsector.

beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Plus

adviseert zorgvoorzieningen en -diensten in Wallonië en Brussel.

De Probis Group is ontstaan uit twee adviesbureaus die begin jaren ’90 werden opgericht: Probis Consulting en CC Consult. Wat nu een evidentie is, was toen zonder meer revolutionair.

Probis Consulting: meedenken met de zorg

In 1990 richten Patrick Syen en Patrick Kerkhofs Probis Consulting op. Ze focussen op drie expertisedomeinen: strategisch advies, organisatieadvies en ontwikkeling van bouwprojecten.

Patrick Kerkhofs en Patrick Syen, oprichters ProbisBureau Vandorpe en vzw Vorm

Door de overname van  Bureau Vandorpe en vzw Vorm in 2001 versterkt Probis haar marktpositie.

Probis Plus

De groep breidt met Probis Plus in 2007 de activiteiten uit naar Brussel en Wallonië.

PartnerPlan: optimale financiering woonzorgcentra

In 2010 lanceert Probis een management informatiesysteem voor woonzorgcentra: PartnerPlan. PartnerPlan optimaliseert de financieringsmogelijkheden van een woonzorgcentrum. Het is een unieke combinatie van software en advies op maat.

Vanaf het ontstaan positioneert Vorm zich al snel als een vooraanstaande organisatie voor vorming, training, opleiding en loopbaancoaching, specifiek voor medewerkers in de zorg. Een mooie aanvulling op Probis Consulting. 

Vandaag richt Vorm zich met evenveel toewijding ook naar de openbare besturen. 

Inspelen op de actualiteit en mee zijn met nieuwe ontwikkelingen. Dat is een van de uitgangspunten van Vorm. Bewijs hiervan is de creatie van het E-learning platform eVorm.

Carejobs

Ook op andere domeinen zorgt Probis voor vernieuwing. Wanneer de schaarste van kandidaten voor een job in de zorg zich stilaan laat voelen, richt Probis in 2004 Carejobs.be op. Deze jobsite en carrièregids legt zich toe op de zorg- en welzijnssector. 

Expo60+ 

In 1991 gaat de Expo60+ beurs van start. Wat klein begint, groeit uit tot dé beurs en tweejaarlijkse ontmoetingsplaats voor professionals in de ouderenzorg.

Curon

Als logisch gevolg van het bouwadvies, start Probis onder de naam Probis B&O in 2009 als ontwikkelaar van zorgvastgoed. Wanneer Probis B&O zich in 2017 ook profileert buiten de zorgsector, wordt de organisatie omgedoopt tot Curon.

De tweede poot van de Probis Group is ontstaan uit CC Consult en CC Select.
CC Consult is voor de lokale overheid wat Probis Consulting is voor de zorg.

CC Consult – partner van lokale besturen

Begin jaren 90 richten Luc De Bock en Mich Pompen CC Consult op. Al snel is CC Consult een belangrijke partner voor de begeleiding van lokale besturen. Zij doen een beroep op CC Consult voor hun organisatieontwikkeling en de opmaak van hun rechtspositieregeling. Organisatiebeheersing, kwaliteitssystemen en algemene organisatiebegeleiding behoren tot de core business.

CC Select – mensontwikkeling

In 2008 richten Luc en Mich bijkomend CC Select op. Hiermee komen ze ook op het vlak van mensontwikkeling tegemoet aan de vragen van de lokale besturen.  

Huisvestingsmaatschappijen en brede publieke organisaties

Sinds 2015 breiden de twee organisaties hun specialisaties verder uit, en richten zij zich ook naar de huisvestingsmaatschappijen en het brede publieke landschap. 

Probis Group: gespecialiseerd advies voor zorg, overheid en welzijn

Na de fusie tussen Probis Consulting, vzw Vorm, CC Consult en CC Select is Probis Group een van de belangrijkste consultingorganisaties in de zorg-, overheids- en welzijnssector. Probis Group bevindt zich op drie locaties: Geel, Aalter en Brussel.

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée