Over probis

Over ons

Probis Group heeft een rijke ervaring van ruim 30 jaar en kent een Belgische verankering.

Onze missie

Als organisatie in de zorg-, welzijns- en overheidssector gaat u voor maatschappelijke meerwaarde. Om die te creëren, is een efficiënt team van deskundige en gemotiveerde medewerkers van groot belang.

Uw missie is onze missie

Onze medewerkers zijn uit het juiste hout gesneden om u hierin te ondersteunen.
Wij adviseren u bij de gezonde uitbouw van uw organisatie.
Wij begeleiden uw medewerkers in de ontwikkeling van hun competenties en talenten.

Onze visie

Welzijn, Zorg en Overheid zitten in het DNA van onze organisatie, en in dat van onze medewerkers.
Zij hebben voeling met, kennis van én interesse in uw sector.

drie uitgangspunten

Meedenken

uw maatschappelijke meerwaarde optimaliseren

Meedoen

uw steunpunt bij de gezonde uitbouw van uw organisatie

Meegroeien

uw ruggensteun bij de ontwikkeling van competenties en talenten

Onze kernwaarden

We kunnen maar respectvol zijn als we aanvaarden dat iedereen verschillend is en tegelijkertijd inzien dat verschillend zijn een meerwaarde biedt.

Waardering opbrengen voor elkaar en verdraagzaamheid tegenover de ander vormen de tweede en de derde grote pijler van respectvol zijn. Respectvolle mensen laten anderen ook in hun eigenwaarde en zien hen als gelijkwaardig.

Kritiek beschouwen we niet als negatief omdat we de zaken eerst evalueren en onze mening op een constructieve manier kenbaar maken.

Wel durven we dingen in twijfel trekken om ze beter te maken. Als we denken dat het beter is, durven we ook voorstellen om de zaken anders aan te pakken.

Zich verbonden voelen met de organisatie en proberen te voldoen aan de verwachtingen van de organisatie.

Handhaven van algemene of professionele sociale en ethische normen en waarden, ook bij druk van buitenaf om hiervan af te wijken.

Onze inspanningen bundelen voor een gemeenschappelijk doel, dat is teamwerk en samenwerking voor ons.
Daarbij geeft ieder van ons het beste van zichzelf om tot goede resultaten te komen.

Samenwerken biedt het voordeel dat we er allemaal sterker door worden, waardoor we meer doelstellingen realiseren.

Onze domeinen

beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en –
diensten in Vlaanderen, zowel non-profit als publieke instellingen.
Probis Consult geeft gericht advies op het gebied van personeel en organisatie, financiële- of strategische vraagstukken.
Partnerplan, ons bekendste merk, is een managementinstrument dat zorginstellingen helpt om hun vooropgestelde doelen proactief te sturen.

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

adviseert publieke organisaties, steden en gemeenten.

Gespecialiseerde consultants  begeleiden en ondersteunen de instanties bij het oplossen van organisatievraagstukken,  strategische- en financiële uitdagingen.

beeld-cc-select-cmyk

CC Select

is een wervings- en selectiekantoor voor
overheids- en zorginstellingen.

Duurzaam personeelsbeleid is hierbij een van de belangrijkste prioriteiten.

beeld-vorm-cmyk

VZW Vorm

organiseert opleidingen, coaching en loopbaanbegeleiding voor medewerkers, op alle  niveaus, in de welzijns- en  zorgsector.

beeld-probis-mgt-cmyk-1

Probis Management

is een team van hoogopgeleide leidinggevenden die op tijdelijke basis management-opdrachten uitvoeren in de zorg en bij de overheid.
Probis Group heeft kantoren in Brussel, Geel en Aalter.
Onze consultants werken voornamelijk ter plaatse bij onze klanten in heel België.
Onze teams tellen meer dan 40
vaste medewerkers en daarnaast heel wat freelancers.

beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Plus

adviseert zorgvoorzieningen en -diensten in Wallonië en Brussel.
Probis Group maakt samen met o.a. Curon  deel uit van de Konrad Holding bvba .

De Probis Group is ontstaan uit twee adviesbureaus die begin jaren ’90 werden opgericht nl. 
Probis Consulting en CC Consult. Wat nu een evidentie is, was toen zonder meer
revolutionair!

In 1990 richtten Patrick Syen en Patrick Kerkhofs Probis consulting op waarbij ze zich hebben gericht op drie expertisedomeinen nl. strategisch advies, organisatieadvies en ontwikkeling van bouwprojecten.

Probis werd in 2001 versterkt door de overname van Bureau Vandorpe en vzw Vorm, waardoor Probis zowel in Geel als in Oostkamp een vestiging had.

Tot slot werd in 2007 met Probis plus de groep ook actief in Brussel en Wallonië.

In 2010 lanceert Probis een uniek management informatiesysteem voor woonzorgcentra: PartnerPlan.
Dit plan optimaliseert de financieringsmogelijkheden van een woon-zorgcentrum.

Het is een combinatie van software en advies op maat.

Vorm heeft zich snel als één van de vooraanstaande organisaties gepositioneerd op vlak van vorming, training, opleiding en loopbaancoaching voor medewerkers in de zorg en nu ook in lokale besturen. Een mooie aanvulling op Probis Consulting.

Vorm staat ook niet stil. Bewijs hiervan is de creatie van E-Vorm, het E-learning platform (link vorm.probisgroup.be/evorm).

Ook op andere HR domeinen zorgde Probis voor vernieuwing. Toen de schaarste van kandidaten voor een job in de zorg zich stilaan liet voelen, werd in 2004 Carejobs.be, de jobsite en carrièregids voor zorg en welzijn, opgericht. 
In 1991 ging de Expo60+ beurs van start. Wat klein begint groeit uit tot dé beurs en tweejaarlijkse ontmoetingsplaats voor professionals in de ouderenzorg.

Als logisch gevolg van het bouwadvies, startte Probis onder de naam Probis B&O in 2009 als ontwikkelaar van zorgvastgoed. Sinds 2017 richten zij zich ook op projecten buiten de zorgsector bij en Probis B&O werd Curon.

De tweede poot van de Probis Group is ontstaan uit CC Consult en CC Select.

CC Consult is voor de lokale overheid wat Probis Consulting is voor de zorg.
Begin jaren 90 richtten Luc De Bock en Mich Pompen CC Consult op.

Al snel werd CC Consult een belangrijke partner voor de begeleiding van lokale besturen op het vlak van organisatieontwikkeling en de opmaak van hun rechtspositieregeling. Organisatiebeheersing, kwaliteitsystemen of algemene organisatiebegeleiding behoren tot de core business.

In 2008 richtten Luc en Mich samen CC Select op.​ Hiermee wouden ze ook op vlak van mensontwikkeling tegemoet komen aan de vragen van de lokale besturen. Sinds 2015 heeft CC Consult / CC Select zich ook meer en meer gespecialiseerd naar sociale huisvestingsmaatschappijen en de ruimere publieke sector.

Na de fusie tussen Probis, Vorm en CC Consult / CC Select is de groep uitgegroeid tot één van de belangrijkste consultingorganisaties in de zorg-, overheid- en welzijnssector met een vestiging op 3 locaties nl. Geel, Aalter en Brussel.

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-mgt-cmyk-1

Probis mgt

levert kennis en ervaring via interimmanagement, managementassistentie en coaching
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée
  • Probis Brussel : Vliegvelddreef 9 1082 Brussel T 02 363 15 25
  • Probis Geel: Winkelom 83 B1b 2440 Geel T 014 58 58 00
  • Probis Aater: Brugstraat 93 9880 Aalter T 050 84 10 55
Linkedin
Facebook