‘Zorgbedrijvigheid’ … tussen droom, daad én draagvlak

5 september 2019

In heel wat steden en gemeenten is de oprichting van een zorgbedrijf vandaag the talk of the town. Haast elk zichzelf respecterend lokaal bestuur heeft het erover. Of is er op een of andere manier al mee bezig. Al dan niet in samenwerking met andere besturen. ‘Zorgbedrijvigheid’ alom dus. Toch is ook enige nuance hier zeker op zijn plaats.

Legio voordelen, toch?

Op het eerste gezicht lijken de voordelen van een openbaar zorgbedrijf legio en niet te versmaden:

  • een waarborg voor de openbare zorg
  • een marktconforme werking, die bovendien break-even draait
  • een eigen organisatiecultuur
  • schaalvergroting door samenwerking met andere besturen
  • een snelle besluitvorming

Daarbij komt dat de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 intussen al aan de horizon gloren. Geen tijd te verliezen. Toch?

Tussen droom en daad …

… staan echter wetten en praktische bezwaren in de weg, wist Willem Elschot al. Eén van de voornaamste uitdagingen blijkt het scheppen van voldoende draagvlak en schaalgrootte.

Een verzelfstandigingsoefening lijkt immers pas een bevredigend resultaat op te leveren wanneer ze een op de gemeente afgestemde optimale schaalgrootte omvat. Die is voor elk lokaal bestuur anders en uniek.

Tot dat kritieke kantelpunt bereikt is, lijkt de weg naar het zorgbedrijf veelal steil bergop te kronkelen. Wat dat betreft ontsnappen zorgbedrijven dus allerminst aan de klassieke bedrijfseconomische wetmatigheden.

Samenwerken dan maar?

Maar binnen welk kader? Met welke ambities? Wie neemt de lead? …

Vanzelfsprekende, maar allerminst makkelijke vragen.

Vele goedbedoelde ‘zorgbedrijvigheid’ verzandt dan ook in steriele, bedrijfsmatige discussies. Met zorg en welzijn veelal op het achterplan. De vraag tot welk resultaat al die zorgbedrijvigheid uiteindelijk zal leiden, klinkt bij veel lokale besturen dan ook steeds luider. En terecht.

Zorgbedrijf of zorgbedrijf?

Probis helpt besturen om de focus (opnieuw) op de zorg te leggen. Aan de hand van twee actieve workshops gaan beleidsmakers en ambtenaren samen aan de slag om vanuit uw specifieke lokale situatie te focussen op uw inwoners.

De behoeften van uw inwoners bepalen immers de vorm en de inhoud en de toekomst van uw zorgdiensten. En misschien hoeft u daarvoor zelfs helemaal geen bedrijf op te richten?

Vertroebelt verkiezingskoorts het blikveld?

1 januari 2018 lijkt ons alvast een geschikte streefdatum voor de start van uw nieuwe zorgstructuur. Wanneer er daarna nog knopen dienen te worden doorgehakt, loopt u immers het risico dat verkiezingskoorts de blik vertroebelt.

Nog bijna 500 dagen dus om aan de slag te gaan, met de betrokken personen rond de tafel te zitten, de neuzen in dezelfde richting te krijgen en de échte behoeften van uw inwoner te beantwoorden.

Meer weten?

Is een zorgbedrijf voor u de beste oplossing? Al een gestrande zorgbedrijfsdiscussie achter de rug? Nood aan een inspirerend inzicht?

Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met Sander Van Garsse via 014 58 58 00 of sandervangarsse@probis.be.

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée