‘Woonzorgintegratie moet meer zijn dan louter collegialiteit.’

5 september 2019

Gisteren kwamen op EXPO60+ in de Mechelse Nekkerhal enkele opvallende stemmen aan het woord. Tijdens het rondetafelgesprek ‘Toekomst van de woonzorgsector in Vlaanderen’ wierpen Peter Degadt (Zorgnet Vlaanderen), Frank Foucart (VLOZO), Rudy Coddens (OCMW Gent) en Chris Cools (Armonea) een blik op het woonzorglandschap van de toekomst. Wim Gielen van Probis modereerde. Het werd een uitgesproken, maar tegelijk erg genuanceerd verhaal.

Geïntegreerde woonzorg

Dat het woonzorglandschap er over enkele decennia heel anders zal uitzien, staat voor iedereen buiten kijf. De voorbije 50 jaar wonnen wij immers maar liefst 10 gezonde levensjaren. Die tien goede jaren brengen ouderen anno 2015 nog steeds het liefst thuis door. De thuiszorg zal de volgende jaren dan ook aan belang en impact winnen.

Andere competenties

Een gevolg daarvan is echter wel dat, wanneer het woonzorgcentrum dan uiteindelijk tóch in beeld komt, dat woonzorgcentrum meer dan nu het geval is, geconfronteerd zal worden met steeds zwaardere zorgprofielen. Een ontwikkeling die niet alleen andere woonzorgvormen, maar evengoed andere beroepscompetenties zal vergen bij zowel zorgverleners als bestuurders en beheerders.

De vergrijzing verzilverd?

Intussen schieten in heel Vlaanderen assistentiewoningen als paddenstoelen uit de grond. Deze poging de vergrijzing te verzilveren, zorgt echter voor een toenemend overaanbod aan assistentiewoningen. De vraag blijft dan of de focus niet eerder op aanleunwoningen in daartoe ontwikkelde woonzorgzones hoort te liggen. Woonzorgzones die daarbij wel steeds een volwaardig, geïntegreerd onderdeel zijn van de lokale gemeenschap.

 

Welk kader?

De onvermijdelijke integratie tussen de Vlaamse woonzorg en de federale thuiszorg vereist echter ook een nieuw regelgevend kader. Met duidelijke richtlijnen en afspraken. Woonzorgintegratie moet immers meer zijn dan louter collegialiteit. Welgemeend en vrijblijvend dient daarbij gekoppeld te worden aan welomschreven en geëngageerd.

Welke nieuwe (persoonsgebonden?) financieringsvormen zullen er trouwens – moeten – ontstaan om dit alles betaalbaar te houden? Zowel voor overheid als zorgconsumenten? In welke mate zullen zorgactoren binnen dit kader hun eigen accenten kunnen leggen? Aan de hand van welke nieuwe, objectieve criteria zullen deze nieuwe vormen van woonzorg geëvalueerd worden? …

Zonder dogma’s

Conclusie? Het woonzorglandschap zal er over enkele decennia meer dan waarschijnlijk helemaal anders uitzien. Het zal er daarbij op aankomen vandáág de juiste keuzes te maken. Een uitdaging om u tegen te zeggen, maar die niet onoverkomenlijk hoeft te zijn. Voorwaarde is echter wel dat alle betrokken actoren, netten en overheden deze uitdaging sámen en zonder taboes of dogma’s aangaan, aldus nog de gesprekspartners.

 

Plan D?

Op donderdag 22 oktober a.s. werpen wij alvast graag ons licht op één van die acute woonzorguitdagingen: de inkanteling van het OCMW in de gemeente.

Tijdens het avondseminarie Verzelfstandiging, zorgbedrijf, PPS … of Plan D? geven wij u graag enkele praktische richtlijnen mee die u staat kunnen de juiste keuze te maken.

U kunt nog steeds inschrijven voor dit avondseminarie. U vindt hier alle informatie.

 

  beeld-cc-consult-cmyk

  CC Consult

  lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
  beeld-cc-select-cmyk

  CC Select

  ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
  beeld-probis-consulting-cmyk

  Probis Consult

  adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
  beeld-vorm-cmyk

  Vorm

  vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
  beeld-probis-consulting-cmyk

  Probis plus

  est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée