Waarom werkdruk nooit objectief is

5 september 2019

‘Hoe het gaat? Druk, druk, druk!’ Leidinggevenden in de zorg zullen dit antwoord maar al te goed herkennen. Veel meer dan vroeger combineren mensen vandaag de dag een drukke job met een al even drukke privé-agenda. Het gevolg is dat steeds meer mensen op de werkvloer naar adem happen. 

Objectiveren maakt tastbaar én meetbaar

Werkdruk is nooit zwart-wit. Iedereen ervaart werkdruk op een andere manier, en gaat er dus ook op een andere, persoonlijke manier mee om.

Het objectiveren van de – ervaren – werkdruk zorgt er voor dat die gevoelens tastbaar én meetbaar worden. Want alleen zo kan een organisatie er echt mee aan de slag.

Zes kritische factoren

Om de werkdruk te objectiveren en vergelijken tussen organisaties en afdelingen, brengt Probis zes kritische factoren in kaart:

 • de bewonerspopulatie
 • de beschikbare middelen
 • het takenpakket
 • de organisatie van de zorg
 • de architectuur
 • de infrastructuur

Elk van deze elementen heeft immers een grote impact op de subjectief ervaren werkdruk.

Tool verschaft inzicht

Zo is bijv. de bewonerspopulatie in een woonzorgcentrum allerminst een constante. Daarom hanteert Probis een tool die zowel de lichamelijke zorgbehoefte, als de psychosociale problematiek van de zorgvrager in kaart brengt, en dit per afdeling en/of leefgroep. Deze tool zorgt ervoor dat leidinggevenden op de juiste momenten het juiste aantal zorgmedewerkers op de juiste afdelingen kunnen inzetten.

Ook het herschikken van taken in tijd en in functies kan de ervaren werkdruk in belangrijke mate terugdringen. Bij herschikking van taken in tijd gaat het om: wat moet wanneer gebeuren, en welke taken zijn daarbij – in mindere of meerdere mate – tijdsgebonden? Bij herschikking van taken naar andere functies is de kernvraag steeds: wie kan wat?

Uurrooster weerspiegelt efficiëntie en effectiviteit

In zorgorganisaties omvat de personeelskost vaak meer dan 70% van de uitgaven. Het optimaal inplannen en inzetten van de zorgequipe is dan ook in erg grote mate bepalend voor de rendabiliteit van een zorgorganisatie.

Wanneer er niet consequent geroosterd wordt, bestaat het risico dat zowel de zorgkwaliteit, als de ervaren werkdruk van dag tot dag schommelt. Je zou daarom kunnen zeggen dat het uurrooster de efficiëntie en effectiviteit van een zorgorganisatie weerspiegelt. Daarom omvat Probis’ tool ook periodieke analyses die concrete verbeterpunten bij het inroosteren van zorgpersoneel aan de oppervlakte brengen.

Benchmark- en studiedag ‘Goed verzorgd?’

Op donderdag 15 december 2016 organiseert Probis in Gent ‘Naar een efficiënte personeelsinzet!’, een studiedag over de optimale inzet van zorgpersoneel. Verwacht concrete antwoorden en tips om de werkdruk in uw organisatie merkelijk en meetbaar te verlichten. 

U kunt zich nu al geheel vrijblijvend voorregistreren. Zo krijgt u als eerste het volledige programma en het registratieformulier toegestuurd.

Meteen aan de slag met werkdruk?

U wenst nu al meer informatie over onze tool om de werkdruk in uw organisatie te objectiveren? Of u wenst te weten hoe efficiënt en effectief uw zorgmedewerkers op dit moment worden ingeroosterd, en waar er ruimte voor verbetering is?

Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact op met Ine Debaene via ine.debaene@probis.be.

 

  beeld-cc-consult-cmyk

  CC Consult

  lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
  beeld-cc-select-cmyk

  CC Select

  ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
  beeld-probis-consulting-cmyk

  Probis Consult

  adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
  beeld-vorm-cmyk

  Vorm

  vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
  beeld-probis-consulting-cmyk

  Probis plus

  est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée