‘Waar de grootste zorgwinst zit? Niet in zorg.’

5 september 2019

‘Waar dan wel,’ vroegen meer dan 70 zorg- en welzijnsprofessionals en vertegenwoordigers van lokale besturen zich op dinsdag 17 oktober in Berchem af tijdens onze studienamiddag over lokale buurtgerichte zorg. ‘In wonen,’ waren Prof. dr. Dominique Verté (VUB), Heiko Van Muylder (OCMW-voorzitter Sint-Amands) en Sander Van Garsse (Probis) het zonder voorbehoud met elkaar eens. ‘Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen, maar dan zullen met name lokale besturen een duidelijk beleid hierrond moeten uitstippelen.’

‘Elke gemeente heeft haar eigen profiel’

Prof. dr. Verté opende de studienamiddag met de stelling dat elke gemeente haar eigen demografisch profiel heeft. Met vaak sterke onderlinge variaties en zelfs grote verschillen tussen deelgemeentes. Dat maakt dat bij het organiseren van buurtgerichte zorg de buurt ook echt als ‘eenheid’ genomen dient te worden. Het is onmogelijk om één model te ontwikkelen dat voor élke gemeente zou gelden.

Lokaal verhaal

Net dat zorgt ervoor dat ouderenbeleid in de (nabije) toekomst nog meer een lokaal verhaal moet worden. De rol van elke betrokkene – zorgvrager, familie, buur, vereniging, apotheker, postbode, professionele hulpverstrekker, … – dient daarom doordacht te worden geanalyseerd. Enkel zo zullen alle betrokkenen ook daadwerkelijk actief samenwerken. En zal échte buurtgerichte zorg in het vermaatschappelijkte zorglandschap van morgen niet langer een utopie zijn.

‘Groeiende vragen. Een beperkte capaciteit’

Heiko Van Muylder schetste aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden een helder beeld van de zorg- en welzijnsuitdagingen waarmee Sint-Amands vandaag wordt geconfronteerd: vergrijzing, vereenzaming, (verborgen) armoede, hoge huurprijzen, … Tegenover deze veelheid aan uitdagingen staan echter beperkte middelen. Sint-Amands ging daarom creatief aan de slag.

Eén plek, één dak, één loket

Zo creëerden zij in het Sociaal Huis één centraal loket waar alle burgers met hun al hun zorg- en welzijnsvragen terechtkunnen. ‘Eén plek, één dak, één loket.’ Op die manier zijn de diensten steeds bereikbaar en dicht bij de mensen.

Tegelijk zag ook het mobiele dienstencentrum het levenslicht. Hiermee wordt de afstand tussen de dienstverlening en de minder mobiele burgers én hun mantelzorgers nog verkleind.

‘De grote meerwaarde zit hem in de sterke lokale verankering en de open samenwerking met partners die ervoor zorgen dat wij kwetsbare groepen toch bereiken,’ aldus Heiko Van Muylder.

‘Zorg dat je als lokaal bestuur de juiste rol speelt’

Sander Van Garsse ging dieper in op de verschillende rollen die een lokaal bestuur kan vervullen bij buurtgerichte zorg. ‘Wat een lokaal bestuur zeker niét moet doen, is de bestaande initiatieven overnemen,’ stelde hij. ‘Dat zou er immers alleen maar voor zorgen dat de geëngageerde burger als het ware opnieuw desactiveert.’

Actor? Regisseur? Facilitator?

Hij ziet voor lokale overheden drie verschillende rollen weggelegd: actor, regisseur of facilitator. Elke rol biedt daarbij voldoende kansen om van elke gemeente een leeftijdsvriendelijke gemeente te maken. ‘De voornaamste uitdaging is daarbij steeds vanuit de gebruiker te blijven denken.’

Vraag de presentaties aan

U kunt de presentaties van de studienamiddag aanvragen via het contactformulier.

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée