Voor wie ontwerpen we (woon)zorgarchitectuur?

5 september 2019

Heel wat zorgorganisaties streven ernaar hun patiënten of zorgvragers centraal te stellen, maar wat betekent dat concreet voor het ontwerp van de zorgorganisatie en infrastructuur? Op donderdag 11 mei 2017 worden in de Universiteitshallen in Leuven de resultaten van het onderzoeksproject Van Zorg(zaam) Onderzoek naar Zorg(zaam) Ontwerp voorgesteld. Binnen dit project werd een kader ontwikkeld om onderzoek naar gebruikerservaring in de zorg te ontsluiten naar het werkveld, van zorgorganisaties tot ontwerpers.

De rol van het gebruikersperspectief tijdens het ontwerpproces

De studiedag biedt inzicht in onderzoek lopend binnen verschillende onderzoeksinstellingen en de meerwaarde hiervan voor de praktijk. Concreet zal een antwoord worden gezocht op vragen als:

 • Hoe kan belevingsinformatie worden ingezet om (woon)zorginfrastructuur beter af te stemmen op de eindgebruiker?
 • Hoe kan belevingsinformatie in de praktijk worden gegenereerd? Via onderzoek, co-creatie, ervaringsdeskundigen, …?
 • Hoe verzoenen wij de individuele gebruikersbeleving met de bouw- en kwaliteitsvereisten van de inclusieve en zorgarchitectuur van (over)morgen?

Ann Heylighen en Margo Annemans (KU Leuven) zorgen voor enkele frappante inzichten.

Het VIPA wil doorgroeien tot een kenniscentrum voor het bouwen in de zorg. Dit voor een aantal thema’s waarrond het VIPA al actief is, of waaraan het in samenwerking met andere partijen inhoud kan geven. Het Tetra-project sluit aan bij het thema ‘healing environment’, één van de kennisthema’s van het VIPA-kenniscentrum.  In samenwerking met de KUL wil het VIPA de opgebouwde kennis van het Tetra-project ter beschikking stellen via de VIPA-website. Sara Feys licht deze ambitie toe.

Verder stelt Beno Schraepen (AP Hogeschool Antwerpen) de resultaten voor van een praktijkgericht onderzoek dat peilde naar het thuisgevoel van ouderen in woonzorgcentra.

Ten slotte vertelt Lieve Debaillie het verhaal van Casa di Mauro (www.casadimauro.be): een kleinschalige leefboerderij waar in een huiselijke en gezellige setting wordt samengeleefd en samengewerkt.

Programma

 • 9.30 u.   Welkom door Ann Heylighen, KU Leuven
 • 9.45 u.   Het belang van gebruikersbeleving in zorgprojecten door Margo Annemans, KU Leuven
 • 10.15 u.   A sense of home door Beno Schraepen, AP Hogeschool Antwerpen 
 • 10.45 u.   Pauze 
 • 11.00 u.   Het (woon)zorg landschap van overmorgen door Alex de Kind, Probis
 • 11.30 u.   Het verhaal van Casa di Mauro door Lieve Debaillie
 • 12.00 u.   VIPA: kenniscentrum voor het bouwen in de zorg door Sara Feys
 • 12.15 u.   Presentatie platform
 • 12.30 u.   Broodjeslunch & postersessie

Voor wie?

Beleids- en stafmedewerkers uit (woon)zorg- en welzijnsorganisaties met bouwplannen of -ambities, (lokale) overheden, …

Inschrijven?

Inschrijven kan via www.vzwvorm.be.

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée