Triple Aim brengt integrale zorg binnen handbereik

5 september 2019

Dat het zorglandschap van morgen en overmorgen er heel anders zal uitzien dan vandaag, staat vast. Want ook onze samenleving verandert voortdurend, en steeds sneller. Die transitie creëert echter niet alleen tal van kansen, maar ook heel wat onzekerheden. Denk daarbij maar aan de financiële implicaties, die tot op vandaag nog erg troebel zijn. Ze roepen heel wat angst en onzekerheid op, en staan vaak zelfs schaalvergroting en fusie- en samenwerkingstrajecten in de weg. Wat al die evoluties echter gemeen hebben, is dat zorg in de toekomst integraal zal zijn. Net in die integraliteit schuilt de grote kracht, maar meteen ook de grote uitdaging van deze verandering. Wij zijn alvast overtuigd van het potentieel van Triple Aim in deze context.

Paradox

De lijnen die het zorglandschap anno 2018 begrenzen, zullen uiteindelijk onvermijdelijk verdwijnen. Samenwerking en netwerking, óver de lijnen – eerste, tweede en derde – heen, wordt de orde van de dag. Ook samenwerking tussen netwerken (zoals ziekenhuisnetwerken, netwerken GGZ, …) en eerstelijnszones wordt een uitdaging binnen een regio. Ook tussen zorg en welzijn moet intenser worden samengewerkt. Denken wij maar aan het geïntegreerd breed onthaal.

Maar net zoals samenwerking vaak ontelbare kansen tot innovatie schept, draagt diezelfde samenwerking echter ook een opvallende paradox in zich. Want samenwerken levert pas écht iets op als voldoende partners ‘mee’ willen. En laat nu net al die partners ook elk hun eigen dromen, belangen en ambities hebben.

Tijdrovend en complex

Dat alles maakt functioneel, doelgericht samenwerken, zeker over grenzen en lijnen heen, erg tijdrovend en complex. Er heersen andere culturen, er wordt een andere taal gesproken, er is een grote diversiteit tussen grote en kleine organisaties, … De realiteit is echter dat onze samenleving niet wacht, en hoe dan ook in ijltempo verandert.

Het risico is dan dat ‘zorg’ en ‘landschap’ elkaar uit het oog verliezen. Dat de burger, met al zijn vragen en verwachtingen, zich niet langer zal herkennen in het zorg- en welzijnsaanbod op lokaal en regionaal vlak.

Triple aim

Tenzij … Tenzij alle partners op een innovatieve, strategisch doordachte en breed gedragen manier aan de slag gaan met de vele uitdagingen die deze transitie in zich draagt. Wij geloven alvast dat dat kan.

Hoe? Door volop in te zetten op meerdere doelen. De Triple Aim-methodiek biedt daarvoor een uitstekend kader. Bij Triple Aim gaat het er immers om – zoals de naam het al zegt – drie doelen na te streven:

  • het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  • het verbeteren van de gezondheid van de populatie
  • het verlagen van kosten per hoofd van de bevolking

Uiteraard steeds met aandacht voor de levenskwaliteit van de zorg- en welzijnsprofessionals.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit dé ideale aanpak is om vooruitgang te boeken en om organisaties in volle transitie echt verandervaardig te maken.

Lange termijnvisie

Wat Triple Aim zo geschikt maakt, is de lange termijnvisie die de methodiek typeert. Het is net die lange termijnvisie die ervoor zorgt dat alle partners samen duurzame oplossingen kunnen nastreven en ontwikkelen.

Of het nu gaat om oplossingen op het vlak van ziektebeeld of behandelproces, of op team-, wijk-, lokaal of zelfs regionaal niveau. Zorg is immers nooit een óf-óf-, maar wel een én-én-verhaal, waarbij alle partners elkaar nodig hebben.

Hoe kan uw organisatie Triple Aim inzetten?

Ook uw organisatie kan met Triple Aim aan de slag.

Samen op weg

Als beslagen strategisch adviseur voor zorg, welzijn en lokaal bestuur staat Probis voor doelgericht en duurzaam verandermanagement en -advies, coaching, procesbegeleiding en vorming.

Concreet kunnen wij instaan voor:

  • strategische procesbegeleiding
  • vorming over change management, strategie en netwerking
  • begeleiding bij fusie- en samenwerkingsprocessen
  • interim-management binnen zorg- of netwerkorganisaties
  • executive coaching voor leidinggevenden

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek. Wij duiden daarbij immers graag al enkele kansen op lokaal en regionaal vlak.

Onze pragmatische, no-nonsense aanpak is gebaseerd op een jarenlange praktijkervaring met beproefde evidence-based modellen. Onze adviseurs hebben ruime ervaring binnen ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, netwerken, lokale besturen, woonzorgcentra, …

Wij bezorgen u graag een referentielijst van de door ons mee gerealiseerde verandertrajecten en (proef)projecten. Wij kijken er alvast naar uit samen met u op weg te gaan naar dat zorg- en welzijnslandschap van morgen en overmorgen.

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée