Studiedag ‘Wanneer ons moreel kompas faalt’

5 september 2019

23 oktober 2018 | Gent | Werken in zorg en welzijn betekent werken met de mens op zijn kwetsbaarst. Dat gaat in de praktijk doorgaans heel goed. Maar soms ook niet. Die gevallen van normvervaging halen vaak de media, en schetsen een minder fraai beeld van het hele werkveld. Een beeld dat vaak blijft hangen. “Hoe is het toch zover kunnen komen,” is dan een veel gehoorde vraag. Leidinggevenden blijken echter vaak hun eigen rol in het creëren van de juiste context voor menswaardige zorg te onderschatten.

Tussen normen en praktijk

Tijdens deze studiedag willen wij, samen met u, nadenken over het spanningsveld tussen normen en praktijk. Tussen ‘goed willen doen’ en professioneel ethisch handelen. U krijgt een aantal reflecties en tools aangereikt om vroeger de signalen van normvervaging bij leidinggevenden en medewerkers te kunnen herkennen. En die zijn vaak veel banaler dan op het eerste gezicht lijkt. Daarnaast leert u hoe zorgethisch denken en handelen kan verankerd worden in de dagelijkse werking van uw teams.

Programma

Wij wisten voor deze studiedag een aantal toonaangevende sprekers te strikken. Vanuit theorie én praktijk.

Kiezen is winnen. Een ethisch kompas voor keuzes in de zorg. Door Prof. Dr. Yvonne Denier, Zorgnet-Icuro & KU Leuven 

Morele stress. Groeikans naar morele veerkracht. Door Veronique Hoste, Onderzoeksmedewerker Howest ‘Morele stress in de gezondheidszorg’

“Een” plan van aanpak. Door Fred Rogier, Algemeen directeur Zorgbedrijf Klein-Brabant en Campusdirecteur OCMW Puurs

Wek mijn zachtheid weer. ‘Ondeugend’ ethisch leiderschap om zorgverleners (weer) raakbaar te maken. Door Linus Vanlaere, docent en onderzoeker VIVES Verpleeg- en vroedkunde en vrij wetenschappelijk medewerker KU Leuven

Morele beraden. In gesprek blijven over ethische zorg. Of hoe praktische ondersteuning je ethisch beleid kan verankeren? Door Ilke Beckers, freelance trainer, vzw Vorm

U vindt de volledige dagplanning op de informatiefiche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erbij zijn?

U wil erbij zijn? Schrijf dan vandaag nog in via www.vzwvorm.be.

 

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée