Probis inspireert directies VAPH

9 september 2019

De sector van de voorzieningen voor personen met een beperking kent grote uitdagingen. De wetgever zorgt voor een nieuwe persoonsvolgende financiering. 

Deze persoonsvolgende financiering zorgt voor een omslag: van een systeem van (onzichtbare) solidariteit naar een vrij, individueel besteedbaar gedeelte.  Van een collectief goed naar een geïndividualiseerde ondersteuningsnood die wordt vertaald in kwantificeerbare punten die worden omgezet in euro’s (cash/voucher) waarmee zorg kan worden ingekocht.

Interne en externe uitdagingen

Organisaties moeten rekening houden met interne-, maar ook met de externe uitdagingen; m.n. een veranderend zorglandschap (zorginnovatie en een aangepaste zorgstrategie, financieel-economisch, maatschappelijk, personeel en organisatie).

Sommige voorzieningen zijn tegelijkertijd bezig met schaalvergroting of fusie. Cultuurverschillen en weerstand bij veranderen zijn constante thema’s. Rond deze thema’s organiseerde Probis Consulting inspiratiedagen in Gent en in Geel.

Veranderingsmanagement bij VAPH

Tijdens drie unieke studievoormiddagen over “veranderingsmanagement bij VAPH” werden inzichten gegeven rond verandering.

Veranderingsmanagers Koen Calleeuw en Carl Lodewyckx reikten de leidinggevenden modellen en instrumenten aan en gaven bruikbare tips voor de dagelijkse praktijk. In workshops werd gedebatteerd over de uitdagingen waarmee leidinggevenden geconfronteerd worden en welke actiemiddelen er zijn om hiermee om te gaan.

Leiderschapsstijl en projectmatige werking

35 directeurs en stafmedewerkers van VAPH-voorzieningen wisselden ervaringen uit over hoe je in de praktijk omgaat met de impact van verandering in organisaties. Belangrijk is de gekozen leiderschapsstijl om van een hiërarchische naar een vlakkere organisatie te gaan. Stilstaan bij weerstand bij de medewerkers, en hiermee bewust en actief omgaan. Personeelsleden laten loskomen uit het zekere verleden en enthousiasmeren voor een toekomstige project. Via projectmatige werking kunnen alle betrokkenen meehelpen bij het uittekenen van een nieuwe organisatie. Uit het debat bleek dat het in kaart brengen en aandacht geven aan cultuurverschillen bij fusies heel essentieel is.

Wilt u meer weten over veranderingsmanagement bij VAPH?

Neem dan contact op met Koen Calleeuw via  koen.calleeuw@probis.be.

 

  beeld-cc-consult-cmyk

  CC Consult

  lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
  beeld-cc-select-cmyk

  CC Select

  ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
  beeld-probis-consulting-cmyk

  Probis Consult

  adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
  beeld-vorm-cmyk

  Vorm

  vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
  beeld-probis-consulting-cmyk

  Probis plus

  est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée