Probis en ING houden ouderenzorg tegen het licht

5 september 2019

De voorbije maanden bracht Probis, in opdracht van ING België, opnieuw de ouderenzorg in kaart. Op basis van een steekproef van meer dan 550 woonzorgcentra in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, werden een aantal sprekende sleutelindicatoren tegen het licht gehouden. Daarbij kwamen de verschillende beheerstypes – not-for-profit, publiek en privaat-commercieel – uitgebreid aan bod. Uit het rapport blijkt dat de vergrijzing alvast minder hard lijkt toe te slaan dan een aantal jaren geleden werd gevreesd. Jeroen Trybou licht toe.

Kortere wachtlijsten

Jeroen Trybou: “7 op de 10 woonzorgcentra geeft aan dat hun wachtlijsten korter zijn dan drie jaar geleden. Ouderen blijken immers op almaar hogere leeftijd naar een woonzorgcentrum te verhuizen. Tegelijk ontstaan er ook steeds meer alternatieven. Ik zou dat gerust een paradigmashift durven noemen. Zo investeerde bijna de helft van de woonzorgcentra intussen in assistentiewoningen. Ook privé-investeerders deden dat. Het gevolg is wel dat je in sommige Vlaamse regio’s zelfs al van een overaanbod zou kunnen spreken.”

“Dit alles, gecombineerd met o.m. het feit dat ouderen steeds langer gezond, zelfredzaam en honkvast blijven, zorgt ervoor dat de gemiddelde bezettingsgraad in de woonzorgcentra de voorbije drie jaar daalde van 96,3 naar 95 procent. Zo werden er de voorbije jaren dus een aantal vrije plaatsen ‘gecreëerd’. Die vrije plaatsen zorgen voor concurrentie op de ouderenzorgmarkt. Senioren kunnen, veel meer dan vroeger het geval was, kiezen waar ze gaan wonen.”

War for talent

“Wat alvast onveranderd is gebleven, is de zogenaamde ‘war for talent’. Meer dan 80% van de woonzorgcentra zegt het moeilijk te hebben om verpleegkundigen aan te trekken. Wanneer je er dan ook nog van uitgaat dat de gemiddelde zorggraad van de bewoners – én dus ook de werkdruk – stijgt, dan lijkt aan die war for talent de volgende jaren allerminst een einde te komen. Want terwijl het aantal verpleegkundigen en zorgkundigen de voorbije drie jaar quasi stabiel is gebleven, heeft intussen bijna vier op de vijf bewoners nood aan intensievere zorg. Ruim een op de drie heeft dementie. In een kwart van de Vlaamse woonzorgcentra is dat al meer dan 42 procent.”

Financiering blijft uitdaging

“Wat de financiering betreft, ligt het speelveld nog steeds ongelijk. Zo zet met name Vlaanderen meer in op bijkomende financiering voor zwaar zorgbehoevende ouderen. Tegelijk investeren Belgische woonzorgcentra gemiddeld 1.502 euro extra in per bewoner per jaar in zorg, bovenop de overheidsfinanciering. Een bedrag dat ófwel uit de portemonnee van de bewoner ófwel uit de kas van gemeente of zorgbedrijf komt. Zes op de tien woonzorgbeheerders zeggen de financiële toekomst van hun organisatie eerder negatief in te zien.”

Meer weten?

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan vandaag nog contact op.

 

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée