Probis en Groep Van Roey lanceren AgeInvest

5 september 2019

Onze samenleving zal de volgende decennia ingrijpend veranderen. Deze veranderingen zullen ook verstrekkende gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van ons zorgmodel en de kwaliteit van de zorg. Probis en Groep Van Roey bieden met AgeInvest voortaan een antwoord op de uitdagingen die deze veranderingen met zich meebrengen.

Veranderende wensen en behoeften

Een vermaatschappelijkt zorglandschap biedt zorgorganisaties en -ondernemers heel wat uitdagingen. Het schept echter ook kansen om tot nieuwe, meer aangepaste en betere vormen van wonen en zorg te komen, afgestemd op veranderende wensen en behoeften van de zorgconsument van de toekomst.

Grensverleggende vormen van zorg

Door de sterk evoluerende subsidiemechanismen zal de invloed van die zorgconsument aanzienlijk toenemen. Het komt er voor zorgorganisaties en -ondernemers dan ook op aan hun aanbod daarop af te stemmen. Zich te positioneren met de juiste mix van residentiële en thuiszorg, intra-, trans- en extramurale zorg. En alle hybride, grensverleggende vormen van zorg daartussenin.

Bouw- én exploitatiekost

AgeInvest adviseert u bij het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van duurzame, betaalbare en geïntegreerde zorgconcepten. Een evenwichtige zorgvisie die de zorgconsument centraal stelt, is daarbij steeds het uitgangspunt. Bij de ontwikkeling van die zorgvisie hebben wij oog voor alle organisatorische, budgettaire én infrastructurele aspecten van de nieuwe zorgomgeving.

Deze holistische aanpak garandeert u de laagste ‘Total Cost of Ownership’ doorheen de hele exploitatieperiode. Deze aanpak vertrekt immers vanuit een open blik op de bouw- én exploitatiekost van de zorgomgeving. Wij spreken daarom liever over ‘Total Cost of Care’.

 

‘Veroudervriendelijke’ zorgomgevingen

Het resultaat is een betaalbare, aangepaste en geïntegreerde veroudervriendelijke zorgomgeving, waar het aangenaam wonen, leven én werken is, op eender welke leeftijd. Een generatie-overschrijdende omgeving bovendien waar duurzaam wonen, kwalitatieve zorg en werk op mensenmaat elkaar kruisen en versterken. Waar gelijkaardige zorgbehoeften vervuld zullen worden, ongeacht de leeftijd of de achtergrond van de zorgconsument. Steeds afgestemd op context en omgeving. Vandaag, morgen én overmorgen.

Over AgeInvest

Als Probis en Groep Van Roey delen wij de ambitie mee aan de wieg te staan van een fundamenteel ander zorglandschap. Wij combineren daarvoor graag onze ervaring en expertise. Wij zijn er immers van overtuigd dat de integratie van alle organisatorische, budgettaire en infrastructurele aspecten van woonzorg de basis zal vormen van betere, efficiëntere en meer aangepast vormen van zorg.

 

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée