PartnerPlan Benchmarkdag 2017

5 september 2019

Op 14 november presenteerde Probis in Vormingscentrum Guislain in Gent de resultaten van de nieuwste benchmarkstudie over de financiering van woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra. Dit tijdens de jaarlijkse benchmarkdag voor PartnerPlan-gebruikers.

Impact op ouderenzorg

Prof. dr. Jeroen Trybou (Probis & UGent) schetste er een actueel beeld van de financiering van de sector, en de vele uitdagingen waarmee zorg- en welzijnsorganisaties de volgende jaren geconfronteerd zullen worden.

Een opgemerkte spreker was ook Tom Vermeire (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid). Hij illustreerde de stand van zaken m.b.t. de invoering van de Vlaamse Sociale Bescherming en de impact ervan op onze ouderenzorg.

Op 23 november vindt in Zemst opnieuw een sessie van deze benchmarkdag plaats. 

Meer weten over PartnerPlan?

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée