OCMW Vilvoorde in laatste rechte lijn naar nieuwe zorgsite

5 september 2019

Eind september opent OCMW Vilvoorde haar nieuwe zorgsite. Het ambitieuze doel is duidelijk: het realiseren van een buurtgerichte, inclusieve, integrale en geïntegreerde zorg. Even ambitieus moet ook de directeur zorg (m/v) zijn die OCMW Vilvoorde zoekt. Secretaris Lode Peeters licht toe.

Klantgerichte, kwalitatieve en veilige woon-, zorg- en dienstverlening

Hoe ontstond het idee voor een nieuwe zorgsite?

Lode Peeters: “Omdat de huidige infrastructuur niet meer voldoet aan de normen en tot op de draad versleten is, besliste het OCMW in 2008 om in Vilvoorde een nieuwe zorgsite te ontwikkelen. Renovatie van de bestaande panden of bouwen op de huidige site was immers geen optie. In overleg met de stad wordt gekozen voor een site in de wijk Het Broek. De nieuwe zorgsite wordt meteen ook de eerste stap in de vernieuwing van deze wijk.”

Welke ambities wenst OCMW Vilvoorde er te realiseren?

“Het OCMW wil garant staan voor een klantgerichte, kwalitatieve en veilige woon-, zorg- en dienstverlening binnen een continuüm van wonen en zorg. Dat is een mond vol, maar het is wel degelijk wat wij willen realiseren. Naast de vervanging van het bestaande woonzorgcentrum zal er daarom op de nieuwe zorgsite ook plaats zijn voor een centrum voor kortverblijf en een dagverzorgingscentrum.”

“Aangezien de nieuwe zorgsite ook de eerste stap vormt in de vernieuwing van de wijk, komt er op de site ook een lokaal dienstencentrum. Vanuit dit lokaal dienstencentrum willen wij buurtgericht te werk gaan. Onze zorgsite wordt dus geen geïsoleerd eiland in de wijk.”

“Ten slotte komt er ook een kinderdagverblijf. Met aangepaste openingsuren is dit kinderdagverblijf op de eerste plaats gericht op het personeel van de nieuwe zorgsite. Met een goede werk-gezin balans willen wij jonge en dynamische medewerkers aantrekken. Daarnaast willen wij binnen de zorg de brug maken tussen jong en oud en gezamenlijk activiteiten organiseren. Het kinderdagverblijf krijgt een innovatieve rol in de ouderenzorg.”

Hoe ziet OCMW Vilvoorde eigenlijk de toekomst van openbare zorg en welzijn?

“Wij verwachten dat in de toekomst een aantal schotten binnen de zorg zal verdwijnen. Op de eerste plaats denken wij daarbij aan de schotten tussen de residentiële ouderenzorg en de thuiszorg. Daarom voorzien we op onze zorgsite zowel diensten van de residentiële ouderenzorg (woonzorgcentrum), thuiszorg (lokale dienstencentrum) als tussenvarianten (dagopvang). We spelen dus specifiek in op dat zorgcontinuüm, nl. één zorgtraject doorheen de verschillende diensten van het OCMW (o.a. de lokale dienstencentra, de gezinszorg en aanvullende thuiszorg, de serviceflats, dagopvang, het kortverblijf en het woonzorgcentrum).”

“Hiermee kunnen wij inspelen op de verschillende noden van de cliënt en het meest aangewezen pakket samenstellen. Het laat ook toe kort op de bal te spelen, tijdig problemen te detecteren en intern door te verwijzen en samen te werken tussen de verschillende disciplines.”

“Ten slotte willen wij waar nodig onze zorg diepgaand bijssturen en aanpassen aan dat grotere verhaal. Het is immers net dat zorgcontinuüm dat openbare zorgspelers uniek maakt.”

Hoe ziet u openbare en private zorg evolueren?

“Wij zien openbare en private zorg naar elkaar toegroeien. Het idee dat de lokale overheid steeds alles zelf dient te doen en strikt afgescheiden dient te houden van de andere spelers, wordt op de nieuwe zorgsite verlaten. De dagverzorging gebeurt immers i.s.m. Landelijke Thuiszorg en het kinderdagverblijf i.s.m. Felies. Dit zijn echte privaat-publieke samenwerkingsvormen: het OCMW bouwt de infrastructuur en realiseert een totaalconcept, de private partners vullen hun deel in.”

“Dat betekent echter niet dat het OCMW Vilvoorde zich uit de zorg terugtrekt. integendeel. De nieuwe zorgsite is de grootste openbare investering van Vilvoorde in infrastructuur in járen. Ze vormt samen met het nieuwe kinderdagverblijf KaDeeke de basis van het nieuwe Zorgbedrijf Vilvoorde waar stad en OCMW Vilvoorde samen aan werken.”

“Met het nieuwe zorgbedrijf zijn wij ervan overtuigd ook op de andere trends in de zorg te kunnen inspelen, zoals: de uitbouw van de Vlaamse Sociale Bescherming, het nieuwe decreet kinderopvang, het nieuwe zorgfinancieringsmodel en de vermaatschappelijking van de zorg. Onze ambitie is duidelijk: een buurtgerichte, inclusieve, integrale en geïntegreerde zorg.”

Gezocht: ambitieuze directeur zorg (m/v)

Over welke skills en competenties moet een directeur zorg in een dergelijke nieuwe context beschikken?

“Van de nieuwe zorgsite een succesverhaal maken en inspelen op al die evoluties gaat niet zomaar. Wij dienen immers de plat gewandelde paden te verlaten en nieuwe horizonten te verkennen. Een directeur zorg zal zijn team en medewerkers dan ook moeten enthousiasmeren, overtuigen en inspireren. Aangezien samenwerken met andere afdelingen binnen het OCMW en andere organisaties een noodzaak wordt, zijn communicatieve vaardigheden heel belangrijk.”

“Wij gaan voor een kwalitatieve, doch ook betaalbare zorg. Onze directeur zorg heeft dus een sterke zin voor kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit. Wij doen dat niet louter op gevoel, maar wel vanuit een kwaliteitscultuur en –management met waar mogelijk de nodige wetenschappelijke onderbouw.”

Hoe anders werken wordt het voor de nieuwe directeur zorg?

De directeur zorg staat in het organogram binnen de residentiële ouderenzorg, maar wij verwachten dat de directeur zorg, vanuit het perspectief van de klant, de grenzen tussen de diensten en de afdelingen overschrijdt en als het ware de motor vormt voor een integrale zorg en een geïnegreerd zorgcontinuüm.”

“De directeur zorg staat er niet alleen voor. Hij vormt een hecht duo met de directeur residentiële ouderenzorg. Daarnaast staat er een enthousiast team klaar van hoofdverpleegkundigen en zorgpersoneel. Maar ook de andere afdelingen staan te springen om van de nieuwe zorgsite een succesverhaal te maken.”

“Eind september verhuizen wij dus naar de nieuwe zorgsite. Wij bereiden de nieuwe zorgorganisatie intussen voor met Probis. Dat neemt niet weg dat de directeur zorg aan het hoofd zal staan van een zorgequipe met een 90-tal medewerkers. Dat zal sowieso de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Onze directeur zorg zal dus sterk moeten zijn in organisatie, probleemoplossend denken en waar en wanneer nodig initiatief tonen.”

Bent u die ambitieuze directeur zorg (m/v)?

Neem dan vandaag nog contact op met OCMW Vilvoorde.

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée