Lokale besturen verruimen blik, Probis verruimt strategisch team

5 september 2019

Voor lokale besturen breekt er na 1 augustus 2018 een nieuw seizoen aan. Het Decreet Lokaal Bestuur vraagt immers dat er tegen dan belangrijke keuzes worden gemaakt.

Tegelijk zullen lokale besturen hun blik verruimen en zullen zij – elk op hun manier – vorm én invulling geven aan de nieuwe functies, rollen en verantwoordelijkheden die hen zijn toebedeeld. Steeds vanuit een duurzame kijk op de levenskwaliteit van de burger. Jong of oud, zelfredzaam of hulpbehoevend.

Onze strategische experts staan hen daarin graag bij.

Volop groeikansen

Als ervaren adviesverlener voor zorg, welzijn en lokale overheid staan wij lokale besturen graag bij tijdens deze transitie. Een transitie die volop groeikansen biedt. Kansen voor nieuwe, kleinschalige initiatieven, die trouwens her en der de kop al opsteken. Kansen voor samenwerking in slimme lokale en bovenlokale netwerken. Kansen ook voor de burger om zélf actief mee richting te geven aan de koers van ons zorglandschap.

Wij merken alvast dat lokale besturen steeds vaker met vragen worstelen.

  • Wat doen wij zelf? Waarvoor gaan wij een samenwerking aan? Met wie?
  • Hoe verzoenen wij onze medewerkers met hun nieuwe rol?
  • Hoe verankeren wij onze zorg- en welzijnsambities in het nieuwe meerjarenplan?

Een klare kijk op strategie

Geworteld in zorg en welzijn versterkten wij ons strategisch team de voorbije maanden met Julien Van Geertsom en Soetkin Kesteloot. Zij kunnen als klankbord en reisgezel mee de transitie maken, en samen met de lokale besturen de juiste accenten leggen om tot een doordachte en duurzame visie op lokaal zorg- en welzijnsbeleid te komen.

Wij laten u graag kennismaken met onze strategische experts. Vraag vandaag nog een vrijblijvend verruimgesprek aan. Tijdens dit gesprek kijken wij samen met u áchter de horizon. Naar het lokale zorglandschap van morgen én dat van overmorgen.

Want dat het niet bij deze eerste transitie zal blijven, staat buiten kijf. Ook de volgende jaren zullen lokale besturen en zorg- en welzijnsorganisaties blijvend uitgedaagd worden om samen op zoek te gaan naar nog slimmere manieren om een steeds diversere bevolking van dienst te zijn.

Maak kennis met onze strategische experts

Soetkin Kesteloot was de voorbije jaren, als netwerkcoördinator van het Netwerk GGZ regio Zuid-West-Vlaanderen, de stuwende kracht achter de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in de regio.

Daarbij coördineerde zij ook de samenwerking met andere sectoren (eerstelijnsactoren, VAPH, tewerkstelling, sociale huisvesting, ouderenzorg, …).

Mike Deschamps is binnen Probis het strategische aanspreekpunt. Hij verbindt er met kennis van zaken de ambities van zorg- en welzijnsorganisaties met de wensen en behoeften van de zorgconsument.

De voorbije jaren verdiepte hij zich o.m. in (boven)lokale zorgstrategieën en de uitdagingen van verzelfstandiging en de opstart van zorgbedrijven.

Onze expertises

Cultuuronderzoek, personeelstevredenheidsonderzoek, omgevingsanalyse, beleidsplannen, strategische plannen, opstart welzijnsvereniging, buurtgerichte zorgorganisatie, inter- en bovengemeentelijke samenwerkingen, …

 

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée