Hoog tijd om de ‘zorg’ écht in zorginfrastructuur te stoppen. En daarbuiten.

5 september 2019

Of wij in de toekomst anders gaan bouwen, wonen en leven, is al lang geen vraag meer. In een sterk vermaatschappelijkt zorglandschap, waar wonen en zorg steeds meer zullen ‘thuiskomen’, worden nieuwe, flexibele vormen van zorg en wonen onvermijdelijk de norm. Waarom dan vandaag al niet de denkomslag maken? Door Alex de Kind, Senior adviseur Infra & Facility

Flexibel en omgevingsgericht

Decennialang was het woonzorgcentrum de norm. In zo’n collectieve, residentiële zorginfrastructuur kon immers op grote schaal zorg aangeboden worden aan ouderen voor wie thuisblijven geen optie meer was. Met alle niet te versmaden schaalvoordelen van dien.

De vraag is of de oudere (lees: klant) van morgen – de 30’er, 40’er, 50’er van vandaag – dat ook zo ziet.

Voor de zorgconsument van morgen zal kwalitatieve zorg geen luxe meer zijn, maar een eenvoudige vanzelfsprekendheid. Ongeacht de plaats waar die kwalitatieve zorg aangeboden wordt. In de zorginfrastructuur of daarbuiten: thuis. Of ergens tussenin. De zorginfrastructuur van morgen moet daarom flexibel en omgevingsgericht zijn.

Een optimaal bouw- én exploitatieconcept

Net in die uitdaging schuilt meteen ook de grootste winst. Door al van bij de conceptfase oog te hebben voor huidige én toekomstige vormen en combinaties van wonen en zorg, zal uw zorginfrastructuur gedurende de gehele gebruiksduur – 30, 40, 50, … jaar – optimaal benut kunnen worden.

Een optimaal bouwconcept zal daarom niet los gezien kunnen worden van een optimaal exploitatieconcept. Dat is vandaag eigenlijk ook al zo. Het zijn twee zijden van dezelfde medaille.

Meer weten?

U wil meer weten over onze kijk op duurzame en flexibele zorginfrastructuur én zorgexploitatie?

Neem dan vrijblijvend contact op: 014 58 58 00 of alexdekind@probis.be.

 

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée