Hoe leidinggevenden kreunen onder eigen ‘aanpakgedrag’

5 september 2019

‘Bakkerskinderen eten oud brood.’ Kent u die uitdrukking? Waar men professioneel druk druk druk mee in de weer is, durft er op persoonlijk vlak al eens bij inschieten. De uitdrukking geldt evengoed voor leidinggevenden in zorg en welzijn. Zij zijn doorgaans zo in de weer met hun medewerkers dat hun eigen doelen en ambities er meer dan eens bij inschieten. Zowel op persoonlijk als professioneel vlak. En dat heeft onvermijdelijk ook een grote impact op de doelen en ambities van hun organisatie. Wij ervaren regelmatig dat managementassistentie dan de druk van de ketel haalt. En ervoor zorgt dat ondergesneeuwde plannen tóch gerealiseerd worden.

Door Patrick Laisnez

‘Aanpakgedrag’

Het laatste waarvan je leidinggevenden in zorg en welzijn kan verdenken is wel uitstelgedrag. Integendeel. Je zou hen eerder van ‘aanpakgedrag’ kunnen verdenken. Niet te weinig, maar net te veel dadendrang. Misschien te weinig ‘nee’ zeggen, en te veel aanpakken.

Want wat is het toch verleidelijk. Proberen elk brandje meteen te blussen. Elk conflict meteen te ontmijnen. Uiteraard kan het soms niet anders. Het gevolg is echter veelal identiek. Op het eerste gezicht minder acute taken raken ondergesneeuwd.

Denk daarbij aan – en dan vergeet ik vast nog héél wat:

  • het wachtlijst- en opnamebeleidsplan
  • een update van het kwaliteitshandboek
  • het presenteïsmeplan
  • een dagprijsdossier
  • het arbeidsreglement
  • de opmaak van een aanbestedingsdossier overheidsopdrachten
  • een actualisatie van het beleidsplan
  • de opmaak van een strategisch plan
  • een omgevingsanalyse

Ik zeg met opzet ‘op het eerste gezicht’. Want vaak zijn deze ‘minder acute’ taken net van levensbelang voor een zorg- en welzijnsorganisatie. 

Managementassistentie biedt uitkomst

Wij merken vaak dat managementassistentie een uitkomst kan bieden. Het schept immers perspectief om op korte termijn toch aan de slag te gaan met die taken waar de leidinggevende – door dat ‘aanpakgedrag’ – maar niet aan toe komt.

Als extern adviseur zetten wij ons dan flexibel, bijvoorbeeld op projectbasis, meteen aan één of meerdere taken. Dat kan, afhankelijk van de nood, al vanaf een dag per maand of een halve dag per week. Ook een intensievere begeleiding gedurende een korte periode is mogelijk. Wij merken vaak dat beperkte managementassistentie zo al tot de realisatie van heel wat ondergesneeuwde doelen en ambities leidt.

Klankbord

Het geeft leidinggevenden ademruimte even een beslagen en ervaren ‘single tasker’ naast zich te hebben. Een adviseur die tegelijk klankbord is, ook voor gevoelige zaken die intern wellicht minder snel bespreekbaar zijn.

Kleine stapjes, maar wel steeds vooruit

Mijn gouden tip voor leidinggevenden? Veranderen gaat vaak gestaag. Jezelf veranderen ook. Zorg voor voldoende tijd voor uzelf en uw ambities. Persoonlijk én professioneel. Maar wees u ervan bewust dat dat steeds een proces is. Ga daarom voor kleine stapjes in de juiste richting. Maar wel steeds vooruit.

Meer weten?

Herkent u zich in dit verhaal? Wij bekijken graag met u hoe wij samen uw ambities en doelen tóch kunt realiseren.

Neem vandaag nog contact <link naar contactformulier> met ons via het contactformulier of bel Mike Deschamps op 0495 16 78 85.

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée