Een jaar Probis Group: gemotiveerd, enthousiast en in een fris, nieuw kleedje

31 oktober 2019

Eind 2018 kondigde Probis Group de fusie aan tussen CC Consult, CC Select, Probis Consult en vzw Vorm. We zijn bijna een jaar verder. Er staat een sterke groep die voluit gaat voor begeleiding en ondersteuning van de Lokale Besturen en de Zorg- & Welzijnssector.

Wat is er veranderd, voor de klanten, de medewerkers en de organisaties die met Probis Group samenwerken? Hoe ziet de nieuwe organisatie eruit en waar staat ze voor? Luc De Bock – Algemeen Coördinator, en Mike Deschamps – Coördinator Business Development geven antwoord.


Luc De Bock
Luc De Bock, algemeen coördinator Probis Group

Hoe hebben jullie het afgelopen jaar ervaren?

Luc De Bock: ‘Het was een boeiend jaar. We hebben met z’n allen hard gewerkt om elkaar beter te leren kennen en om onze werking op elkaar af te stemmen. Als je verschillende organisaties bij elkaar brengt, krijg je te maken met cultuurverschillen. Dat was bij ons niet anders. Een groot voordeel was wel dat we op directieniveau snel op een lijn zaten. Samen vormen we een evenwichtig team met een gedeelde visie op onze corebusiness: consultancy, vorming en selectie. Dat was een solide basis om de veranderingen waar we voor stonden in goede banen te leiden.’

Hoe hebben jullie dat aangepakt? Welke acties hebben jullie ondernomen?

Luc De Bock: ‘We zijn zelf door het proces gegaan op de manier waarop we onze klanten begeleiden in een veranderingstraject. Ons gekende acht-bouwstenen-model, waarin de klant centraal staat en medewerkers een grote rol spelen, hebben we op onszelf toegepast. Ik heb alle medewerkers persoonlijk gesproken, heb geluisterd naar hun bezorgdheden en naar hun verwachtingen. Dat is heel belangrijk en geeft een extra dimensie aan het geheel. Het was heel fijn om zo duidelijk te mogen ervaren dat onze medewerkers de domeinen waarop zij werken, in hun hart dragen en dat die deel uitmaken van hun DNA.’

Zijn de activiteiten van Probis Group gewijzigd na de fusie?

Mike Deschamps: ‘Onze activiteiten blijven dezelfde. Wij richten ons op de bestaande niches: Lokale besturen en de Zorg- en Welzijnssector. We begeleiden organisaties om ze sterker te maken en hun medewerkers groeipotentieel te bieden. Probis Group is sterk uitgebouwd in Vlaanderen en Probis Plus blijft ons ankerpunt voor zorgadvies in Franstalig Brussel en Wallonië.’


Mike Deschamps
Mike Deschamps, coördinator business development Probis Group

De wereld verandert, onze klanten muteren

‘Ook wij zien de wereld veranderen natuurlijk. Onze klanten in de zorg en bij de overheid muteren, en dat gaat snel. Denk maar aan de integratie van het OCMW in de gemeente, of de megatransformatie van het dienstverleningsmodel in de zorg met de daaraan gekoppelde financiering. Sectoren groeien naar elkaar toe. Zorg- en Welzijnsorganisaties zoeken elkaar op. Hierdoor ontstaat er een grote druk op de organisaties. Bovendien kampen deze sectoren vaak met personeelstekort en de vergrijzing brengt nog meer openstaande vacatures met zich mee. We zijn ervan overtuigd dat Probis Group hen met goed advies, gerichte begeleiding en opleiding een grote meerwaarde kan bieden.’

Hoe spelen jullie daarop in? Hoe staan jullie de klanten bij?

Luc De Bock: ‘Onze nieuwe missie, ons gezamenlijke uitgangspunt is: ‘Uw missie is onze missie’. Daarmee benadrukken we het dienstverlenend aspect van onze activiteiten. Een van onze doelstellingen is de kwaliteit van die dienstverlening nog te verhogen. Twee belangrijke pijlers hiervoor zijn multidisciplinair werken en voeling houden met onze klanten en hun werkzaamheden. Naast kwaliteit zijn klantgerichtheid en waardecreatie voor onze klanten twee belangrijke thema’s waarin we willen excelleren.’

Vruchtbare kruisbestuiving

Mike Deschamps: ‘Wat alvast de kwaliteit verhoogt, is de onderlinge kennisdeling en ervaringsuitwisseling, zeker voor onze consultancy-opdrachten. Die kruisbestuiving tussen de verschillende domeinen werpt zijn vruchten af voor onze organisatie, voor de adviseurs en zeker ook voor onze klanten.
Vorm en CC Select verbreden hun markt. Vorm blijft inzetten op opleiding voor de zorg- en welzijnssector maar werkt daarnaast aan interessante vormingspakketten voor lokale besturen. Voor CC Select is het net andersom, zij begeleidt nu naast de lokale overheid ook de zorg- en welzijnsvoorzieningen bij de uitbouw van een duurzaam HR-beleid. Ook Probis Mgt verruimt haar doelpubliek en biedt bijkomend managers aan voor de lokale besturen.’

Hoe ziet de toekomst voor Probis Group eruit?

Mike Deschamps: ‘We vormen nu een team van bijna 50 vaste medewerkers voor heel België. Dat is een stevige basis om nieuwe diensten te ontwikkelen en verder te groeien. We kijken met een open blik naar de brede zorg- en welzijnssector en naar andere overheden dan uitsluitend lokale besturen. Daarnaast zetten we in op digitalisering. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de e-learningmodules die Vorm, naast de klassieke opleidingsmogelijkheden, aanbiedt.’

Medewerkers Probis Group
De medewerkers van Probis Group dragen de domeinen waarop zij werken in hun hart

En voor Probis Group als organisatie?

Luc De Bock: ‘In het verleden speelden we al, ieder op zijn eigen manier, voortrekkersrollen op de verschillende domeinen. Dat willen we als Probis Group zo houden. Daarom schenken we veel aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), voor onszelf maar we nemen dit evengoed mee in onze projecten. Allemaal samen zetten we in op wederzijds respect, positieve kritiek, samenwerking, loyaliteit en integriteit. Als werkgever maken we werk van een “één-plus-één-is-drie” beleid, we bieden onze medewerkers een aantrekkelijk loopbaanmodel met doorgroeimogelijkheden.’

Hebben jullie als organisatie ook aandacht voor de maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaamheid en het klimaat?

Luc De Bock: ‘We willen echt een voorbeeld zijn op het vlak van milieu en duurzaamheid. Waar mogelijk beperken we onze verplaatsingen door bijvoorbeeld in te zetten op thuiswerk. Daarnaast hebben we een milieuvriendelijke car policy ontwikkeld en sensibiliseren we onze medewerkers om meer het openbaar vervoer te gebruiken. Ons nieuwe Learning & Development Center in Aalter ligt bewust, net als ons kantoor in Brussel, op wandelafstand van een treinstation en het is goed bereikbaar met de bus. Zo promoten we het openbaar vervoer niet enkel voor onze medewerkers maar ook voor cursisten en kandidaten voor assessments en selecties.’


Probis Group Learning & Development Center Aalter
Het nieuwe Learning & Development Center in Aalter is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Raad van bestuur en kernteam Probis Group
De Raad van Bestuur en het Kernteam van Probis Group. Voorste rij vlnr: Luc De Bock – Patrick Kerkhofs – Patrick Syen Achterste rij: Mike Deschamps – Patrick Laisnez – Jeroen Trybou – Chris De Bock – Liesbeth Ponsaerts

Zijn de vernieuwingen ook zichtbaar voor de buitenwereld?

Luc De Bock: ‘De gekende logo’s van Probis, Vorm, CC Consult en CC Select verdwijnen. Onze nieuwe huisstijl benadrukt de eenheid van Probis Group en verhoogt de herkenbaarheid voor huidige en nieuwe klanten. Zo is het voor iedereen duidelijk dat we samen een geheel vormen met elk ons eigen expertisedomein. Onze nieuwe website geeft een mooi overzicht van de globale dienstverlening die we aanbieden.’

Zorg- & welzijnssector en de lokale besturen optimaal begeleiden

‘Elk domein binnen de groep heeft in het verleden zijn waarde al bewezen en in de toekomst willen we absoluut nog beter doen. We willen de zorg- & welzijnssector en de lokale besturen optimaal begeleiden, en hun organisaties voorbereiden op de uitdagingen van morgen.

Geschiedenis Probis Group in een notendop

Probis werd in 1990 opgericht door Patrick Syen en Patrick Kerkhofs. De twee pioniers, die hun sporen in de zorgsector ruimschoots hebben verdiend en hierin baanbrekend werk verrichten, zijn nog steeds actief betrokken bij Probis Group. Twee jaar geleden blikten zij terug op ruim een kwart eeuw Probis. Klik hier om het interview te lezen.
Luc De Bock richtte in dezelfde periode CC Consult op, met focus op de lokale overheden. CC Consult is later uitgebreid met CC Select.

Patrick Kerkhofs en Patrick Syen
Patrick Kerkhofs en Patrick Syen

Heeft u vragen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée