Business game kent geslaagde eerste editie

5 september 2019

Hoe zet ik mijn zorgmedewerkers zo efficiënt mogelijk in? Dat was de centrale vraag in het business game ‘Naar een efficiënte personeelsinzet!’, dat Probis en vzw Vorm op donderdag 15 december 2016 in Vormingscentrum Guislain in Gent organiseerden.

60 ouderzorgprofessionals gingen er op zoek naar de meest optimale link tussen werkvolume en personeelsinzet. Ine Debaene, domeinverantwoordelijke P&O blikt tevreden terug.

Herkenbaar

Ine Debaene: ”Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeelsinzet steeds zo goed mogelijk is afgestemd op de steeds veranderende bewonerspopulatie? Welke factoren bepalen, naast die bewonerspopulatie, het werkvolume? Hoe kunnen wij deze factoren in kaart brengen, zodat wij vergelijkingen kunnen maken tussen afdelingen en organisaties? En waar bevindt mijn organisatie zich eigenlijk t.o.v. andere organisaties wat betreft personeelsinzet?’ De verzuchtingen van de deelnemers klonken veelal gelijkluidend.’

‘Belangrijk is om in eerste instantie een klare kijk te krijgen op het effectieve werkvolume in de organisatie, en het aantal op dag- en weekbasis ingezette zorguren en -medewerkers. Pas daarna is het mogelijk zich te positioneren t.o.v. andere organisaties, en te bepalen hoe men zich in de toekomst wenst te organiseren.’

‘Het uiteindelijke doel is tenslotte het aanbieden van betaalbare en kwaliteitsvolle zorg, zorg waarop elke bewoner dag en nacht recht heeft, én het creëren van een prettig werkklimaat.’ 

Interactiviteit prikkelt

‘Uit de eerste reacties blijkt dat het business game als werk- en leervorm door zijn interactiviteit de deelnemers erg prikkelde. Dat stemt ons erg tevreden.’

‘Maar ook inhoudelijk staken wij zélf heel wat op. Elke organisatie heeft immers een volstrekt unieke manier om met werkvolume en werkdruk om te gaan.’

‘Door de grote interesse wordt het business game dit voorjaar nog twee keer hernomen. Een ook aan het vervolg wordt druk gesleuteld. Daarover zeer binnenkort meer.’

Enkele reacties

‘Een leuke ervaring. Het is een heel andere, praktijkgerichte manier van leren. Zeker voor herhaling vatbaar.’

‘Het was een erg aangename dag. Gedachten uitwisselen met collega’s is steeds waardevol. Ook de combinatie van theorie en praktijk was er prettig.’

Meer weten?

Neem dan vandaag nog contact op met Ine Debaene via 050 84 10 55 of inedebaene@probis.be.

 

 

 

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée