BelRAI komt eraan. Ga er vandaag al mee aan de slag!

5 september 2019

Op maandag 26 maart 2018 keurde de tweede Interministeriële Conferentie Volksgezondheid het protocolakkoord over de verdere uitrol van het BelRAI-instrument goed. De federale overheid en de deelstaten bevestigden daarmee hun engagement met het oog op de implementatie van BelRAI als essentieel onderdeel van het beleid inzake thuiszorg, langdurige zorg, acute zorg, palliatieve zorg en geestelijke gezondheidszorg.

Onomkeerbaar

“De keuze voor BelRAI is onomkeerbaar,” trad socioloog en econoom Anja Declercq (KU Leuven) op 3 oktober 2017 Xavier Meurisse, afdelingshoofd Vlaamse Sociale Bescherming (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid), al bij tijdens het Smart Care Event van Pyxima.

De multidisciplinaire aanpak van BelRAI dwingt zorg- en welzijnsorganisaties immers om breed én diep te kijken. Om blinde vlekken, sterkten, zwakten, wensen en noden gedetailleerd in kaart te brengen. De algoritmen achter BelRAI genereren aan de hand daarvan concrete alarmen en vestigen zo de aandacht op specifieke risico’s. Zo wordt een nauwgezette zorgplanning mogelijk, waardoor meteen ook de zorgkwaliteit merkbaar en meetbaar verbetert.

Partnership

Onlangs bracht BelRAI ook Probis en Pyxima samen. Door dit partnership kunnen zorg- en welzijnsorganisaties voortaan rekenen op beproefd advies, in combinatie met een performante softwaretool.

De BelRAI-experts van Probis staan in voor een veelomvattende dienstverlening rond de BelRAI-instrumenten, via opleiding en advies op maat. Tegelijk stelt Pyxima de softwaretool Pyxicare te beschikking. Pyxicare garandeert een objectieve, multidisciplinaire evaluatie en rapportage van de zorgsituatie. Zo kunt u zorgeloos een volgende mijlpaal nemen in het aanbieden en garanderen van de allerhoogste zorgkwaliteit.

Groeiende belangstelling

Vandaag al stellen wij vast dat steeds meer zorg- en welzijnsorganisaties overtuigd zijn van de meerwaarde die BelRAI biedt. Verschillende organisaties gingen er intussen al mee aan de slag. Daarover vertellen wij u heel binnenkort heel graag meer.

Wenst u ook meer te weten over wat BelRAI voor uw organisatie zou kunnen betekenen? Neem dan vandaag nog contact op met Caroline Van der Perre via 0476 08 33 00 of carolinevanderperre@probis.be.

Download de BelRAI-factsheet

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée