BelRAI definitief goedgekeurd

5 september 2019

De Vlaamse Regering besliste op 13 mei 2016 , na advies van de Raad van State, definitief tot de invoering van de BelRAI screener.

Naar een uniforme evaluatieschaal voor de meting van de zorgbehoefte

Binnen welzijn en gezondheid wordt met tal van evaluatieschalen gewerkt: de Katz–schaal, de BEL-profielschaal, de medisch-sociale schaal, het zorgzwaarte-instrument (ZZI), International Classification of Functioning, … Al deze schalen meten in grote lijnen dezelfde dingen. Het gevolg van de diversiteit aan inschalingen is dat gebruikers telkens opnieuw moeten ingeschaald worden als ze op een andere sector beroep doen.

De diversiteit aan schalen impliceert ook dat de gegevens van eerdere indicatiestellingen niet kunnen hergebruikt worden. Daarom was het terugdringen van het aantal schalen aangewezen.

Resident Assessment Instrument

De Vlaamse Regering besliste daarom op 13 mei 2016 , na advies van de Raad van State, definitief tot de invoering van de BelRAI screener. RAI staat voor Resident Assessment Instrument. Het is een instrument dat gestandaardiseerde informatie over de zorgbehoefte van de patiënt/gebruiker ter beschikking stelt van de zorgverlener, de voorziening en de overheid.

Deze RAI werd in 1987 ontwikkeld in de Verenigde Staten met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de gezondheid van de bewoners in residentiële voorzieningen. Het RAI is internationaal gevalideerd en wordt gebruikt in meer dan 20 landen.

Om het RAI-instrument te introduceren in de (woon)zorg in België bleek het nodig het aan te passen aan de Belgische situatie en het Belgische taalgebruik. Dat is de BelRAI geworden.

Meer informatie: www.zorg-en-gezondheid.be.

Bron: Vlaamse Ouderenraad

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée