8 succesfactoren om uw organisatie ‘veranderklaar’ te maken

5 september 2019

Alles verandert. Daar is geen ontkomen aan. Ook de zorgsector verandert in sneltempo van gedaante. Budgetten worden – steeds – krapper. Processen moeten steeds efficiënter om een maximaal resultaat te bereiken. Maar zoals Charles Darwin in 1809 al aangaf, is het niet de sterkte die overleeft, noch de slimste, maar wel “the one most responsive to change”. Veel organisaties worstelen echter met hun ‘verandervermogen’. Heel vaak onnodig.

Door Koen Calleeuw, interim-manager & change manager

‘Verandermoeheid’

Zorgorganisaties – én hun medewerkers – worden vandaag geconfronteerd met verandering in alle mogelijke vormen. Vele organisaties zitten in een fusie-, nieuwbouw- of renovatieverhaal, dat de nodige spanningen met zich meebrengt. Zowel naar leidinggevenden als naar de werkvloer toe.

Daarnaast moeten zorgprocessen geoptimaliseerd worden. Nieuwe tools en systemen moeten geintroduceerd worden. Al die veranderingen spelen zich af rond de fundamentele processen van zorginstellingen. Het aantal verandertrajecten stijgt daardoor aanzienlijk. Het risico op vastlopende verandertrajecten helaas ook. Je zou het gerust ‘verandermoeheid’ kunnen noemen.

Cruciale succesfactoren

70 % van de veranderingstrajecten mislukt. Het is voor organisaties dan ook zaak werk te maken van het verhogen van de slaagkans. Dit kan door voor de start van een verandertraject voldoende aandacht te geven aan 8 cruciale succesfactoren. Het zijn immers die 8 factoren die bepalen hoe ‘veranderklaar’ uw organisatie eigenlijk is. 

Hoe kunt u uw organisatie ‘veranderklaar’ maken?

  1. Zorg voor actief én zichtbaar sponsorship van het senior- en middenmanagement
  2. Bouw een sterke coalitiegroep uit rondom de verandering
  3. Zorg voor een gestructureerde benadering van de verandering
  4. Stel duidelijk afgelijnde middelen ter beschikking voor het veranderingstraject
  5. Zorg voor positief engagement en participatie van leidinggevenden én medewerkers
  6. Communiceer frequent en open
  7. Zorg voor de juiste competenties om met de verschillende vormen van weerstand om te gaan
  8. Creëer betrokken teams

Veranderbereidheid

Het is cruciaal om van bij de start ook de impact en de veranderbereidheid van de leidinggevenden in kaart te brengen. Wij helpen u daarbij graag. Enkel zo zal een verandertraject een maximale ROI hebben.

Abonneer u op onze artikelenreeks ‘Hoe de zorg veranderen’

Binnenkort lanceren wij de artikelenreeks ‘Hoe de zorg veranderen’. Daarin lichten wij telkens een cruciale veranderfactor.

U kunt zich nu al abonneren op deze reeks.

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée