20 jaar vzw Vorm: ‘Leren is groeien. Op élk vlak.’

5 september 2019

vzw Vorm rondde dit jaar de kaap van 20 jaar. 20 jaar jong of 20 jaar oud … hoe je het ook noemt, vzw Vorm is steeds bezig met het verjongen/vernieuwen van het vorming. Zonder daarbij de jarenlange expertise uit het oog te verliezen. Want zowel de zorgsector als de vormingssector zijn in die 20 jaar enorm veranderd. Coördinator Liesbeth Ponsaerts licht toe.

Verregaande professionalisering

Liesbeth Ponsaerts: “De meest ingrijpende verandering is de verregaande professionalisering van HR en vorming. Deze groeiden uit van een haast puur administratieve aangelegenheid naar een volwaardige businesspartner.”

“De focus ligt nu op het human capital, en dat zien we ook terugkomen in de vormingen. Zo is de interesse voor thema’s als communicatie en leidinggeven enorm toegenomen.”

Aantoonbare toegevoegde waarde

“Een andere tendens is het stijgende belang van de aantoonbare toegevoegde waarde van vormingen en trainingen. En terecht. Wij werken er dan ook graag aan mee, met o.a. de ROEM-tool.”

“Het is de kunst is om bij iedere vorming de volgende vraag te beantwoorden: ‘Wat wil ik specifiek veranderd zien op de werkvloer na de vorming?’. Door dit concreet te formuleren naar de trainer toe, wordt het een stuk eenvoudiger om de toegevoegde waarde van de vorming te verhogen.”

Zelfsturing is ‘hot’

“De meest recente trend in HR is zelfsturing. Zelfsturende teams, levenslang leren, loopbaanplanning, … De focus ligt vandaag meer dan ooit op het eigenaarschap van de werknemer. Hoe wij dit zien terugkomen in VTO? Vooral in de opsplitsing van het vormingsaanbod van de zorgorganisaties. Een aantal leermomenten legt HR vast – verplichte thema’s, thema’s gelinkt aan strategische doelstellingen, …”

“Daarnaast biedt de werkgever vaak een open catalogus aan. Daaruit kan de werknemer dan zelf kiezen, en zo zélf sturing geven aan zijn of haar loopbaan. Ook kleine(re) zorgorganisaties kunnen dit. Zij kunnen ervoor kiezen iedere werknemer een vrij in te vullen vormingsbudget te geven. Dat is trouwens ook meteen ook prima employer branding.”

Ik hoor vormingsverantwoordelijken regelmatig zeggen dat zij hun medewerkers zien groeien na een vorming, training of bijscholing. Op élk vlak. Reden te meer om doordacht te investeren in uw human capital.”

Meer weten/leren?

Kijk dan op www.vzwvorm.be voor het volledige aanbod of neem contact op met Liesbeth Ponsaerts, via liesbeth@vzwvorm.be of 050 84 10 57.

Download de infographic: 20 jaar vzw Vorm.

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée