Probis en Triodos kijken naar het zorglandschap van morgen

13 januari 2018

De voorbije maanden werkte Probis in opdracht van en nauwe samenwerking met Triodos Bank aan drie toekomstperspectieven over de mogelijke invulling van het zorglandschap van morgen.

Zorg geeft vorm aan vastgoed

Daarbij lag de focus op de combinatie van wonen en zorg. anders gezegd: hoe zal zorg vorm geven aan (zorg)vastgoed? U kunt het eerste toekomstperspectief ‘Een stimulerend kader voor levensloopbestendig wonen’ nu downloaden op www.triodos.be.

Meer weten?

Neem dan vandaag nog contact op met Mike Deschamps via t 014 58 58 00 of het contactformulier.

beeld-cc-consult-cmyk

CC Consult

lost organisatievraagstukken op bij lokale besturen en overheidsorganisaties
beeld-cc-select-cmyk

CC Select

ondersteunt bij de selectie van nieuwe medewerkers en de uitbouw van hun verdere loopbaan
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis Consult

adviseert zorgvoorzieningen en diensten bij hun organisatie en financiering
beeld-vorm-cmyk

Vorm

vormt, traint en coacht bij zorg, welzijn en overheid
beeld-probis-mgt-cmyk-1

Probis mgt

levert kennis en ervaring via interimmanagement, managementassistentie en coaching
beeld-probis-consulting-cmyk

Probis plus

est une entreprise de services et de consultance innovante et spécialisée